Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Current »

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

  • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
  • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
  • sniedz piekļuvi marķieriem piekļuvei Sign API platformai

Dokumentācija Lietošana

Ātrā navigācija

Unable to render {children}. Page not found: Guidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform).

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

Dokumentācija

Ātrā navigācija

Unable to render {children}. Page not found: Signature creation and validation service API's.

  • No labels