You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 64 Next »

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

  • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
  • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
  • sniedz piekļuvi marķieriem piekļuvei Sign API platformai

Dokumentācija Lietošana

Ātrā navigācija

Unable to render {children}. Page not found: Guidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform).

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

Dokumentācija

Ātrā navigācija

Unable to render {children}. Page not found: Signature creation and validation service API's.

  • No labels