You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

Integration platform

Integration platform contains three main workflows:

 • electronic identification of users (e-Identity)
 • provides remote signing part of eParaksts Mobile
 • provides access tokens for accessing Sign API platform

Sign API platform

Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping


Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.
e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

 • eID karte
 • eParaksts karte
 • eParaksts mobile


Vizuālie materiāli

Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.
Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

Unable to render {children}. Page not found: Signature creation and validation service API's.

 • No labels