Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuvi marķieriem piekļuvei piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999837
UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageGuidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platformElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

 • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
 • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
 • koplietošana
 • laika zīmogu arhivēšana
 • elektroniskā zīmoga izveide

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999581

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API'sParaksta izveide un validācijas servisa API

Spraudņi / paplašinājumi

LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

 • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
 • JavaScript API:
  • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
  • HASH parakstīšana ar viedkarti

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000255

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titlePiemēri
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageBrowser extensionPārlūka paplašinājumi/pluginspraudņi