Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main services:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-IdentityIdentitāte)  
 • provides remote signing part of eParaksts Mobile 
 • provides access tokens for accessing Sign API platform 

Sign API platform

Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping
 • Electronic seal creation

Plugins / Extensions

LVRTC provided browser plugins/extensions provides:

 • Client side browser plugins/extensions
 • JavaScript API:
  • Receiving certificates from smart card
  • HASH signing with smart card
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDocumentationDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Integration+platform#
 
pages/viewpage.action?pageId=1999837
UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleUse CaseLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

 • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
 • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
 • koplietošana
 • laika zīmogu arhivēšana
 • elektroniskā zīmoga izveide

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDocumentationDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Sign+API+service/pages/viewpage.action?pageId=1999581

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageParaksta izveide un validācijas servisa API

Spraudņi / paplašinājumi

LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

 • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
 • JavaScript API:
  • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
  • HASH parakstīšana ar viedkarti

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDocumentationDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000255
 

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleExamplesPiemēri
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

Quick navigation

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageGuidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform)

Quick navigation

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API's

Quick navigation

Children Display
alltrue
pageBrowser extension/pluginPārlūka paplašinājumi/spraudņi