Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main services:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-
Identity
 • Identitāte)  
 • provides remote signing part of eParaksts Mobile 
 • provides access tokens for accessing Sign API platform 
 • Sign API platform

  Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping
 • Electronic seal creation
  • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
  • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999837
  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleLietošana
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

  Paraksta API platforma (Sign API)

  Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  title

  Documentation

  Dokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv

  /display/SP/Integration+platform# 

  /pages/viewpage.action?pageId=1999581

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageParaksta izveide un validācijas servisa API

  Spraudņi / paplašinājumi

  LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

  • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
  • JavaScript API:
   • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
   • HASH parakstīšana ar viedkarti

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  title

  Use Case

  Dokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

  2000041

  2000255

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  title

  Sign API documentation

  Piemēri
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/

  Sign

  JavaScript+API+

  service

  Examples

  Quick navigation

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  page

  Guidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform)

  Quick navigation

  Children DisplayalltruepageSignature creation and validation service API's

  Pārlūka paplašinājumi/spraudņi