Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main workflows:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-
Identity
 • Identitāte)
provides remote signing part of
 •  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile
 • provides access tokens for accessing Sign API platform
 • Sign API platform

  Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping
 • Electronic seal creation
  • ietvaros
  • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999837
  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleLietošana
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

  Paraksta API platforma (Sign API)

  Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  title

  Integration platform API

  Dokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv

  /display/SP/Integration+platform#

  /pages/viewpage.action?pageId=1999581

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageParaksta izveide un validācijas servisa API

  Spraudņi / paplašinājumi

  LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

  • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
  • JavaScript API:
   • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
   • HASH parakstīšana ar viedkarti

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  title

  Sign API documentation

  Dokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/

  display/SP/Sign+API+service

  Quick navigation

  Children Display
  alltrue
  pageGuidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform)

  Quick navigation

  pages/viewpage.action?pageId=2000255

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titlePiemēri
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  page

  Signature creation and validation service API's

  Pārlūka paplašinājumi/spraudņi