Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main workflows:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-
Identity
 • Identitāte)
provides remote signing part of
 •  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile
 • provides access tokens for accessing Sign API platform
 • Sign API platform

  Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping
 • Electronic seal creation
  • ietvaros
  • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999837
  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  title

  Integration platform API
  UI Text Box

  Parakstīšanās platforma

  Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

  UI Text Box

  e-Identitātes platforma

  e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

  Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

  • eID karte
  • eParaksts karte
  • eParaksts mobile
  UI Text Box

  Vizuālie materiāli

  Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.

  Lietošana
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

  Paraksta API platforma (Sign API)

  Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

  UI Button
  colorblueturquoise
  sizenewWindowlargetrue
  titleUzzināt vairākDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=19997421999581

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageParaksta izveide un validācijas servisa API

  Spraudņi / paplašinājumi

  LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

  • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
  • JavaScript API:
   • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
   • HASH parakstīšana ar viedkarti

  UI Button
  colorblueturquoise
  sizenewWindowlargetrue
  titleUzzināt vairākDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=19997532000255

  UI Button
  colorblueturquoise
  sizenewWindowlargetrue
  titleUzzināt vairākPiemēri
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/pages/viewpage.action?pageId=1999756

  Quick navigation

  When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

  SP/JavaScript+API+Examples

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  page

  Signature creation and validation service API's

  Pārlūka paplašinājumi/spraudņi