Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main workflows:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-
Identity
 • Identitāte)
provides remote signing part of
 •  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile
 • provides access tokens for accessing Sign API platform
 • Sign API platform

  Sign API platform provides:

  • electronic document signing (bach and single)
  • validation of electronicly signed documents
  • sharing
  • Archive time stamping
  UI Text Box

  Parakstīšanās platforma

  Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

  UI Text Box

  e-Identitātes platforma

  e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

  Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

  • eID karte
  • eParaksts karte
  • eParaksts mobile
  UI Text Box

  Vizuālie materiāli

  Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.

  UI ButtoncolorbluesizelargetitleUzzināt vairāk
  • ietvaros
  • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999837
  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleLietošana
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

  Paraksta API platforma (Sign API)

  Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=19997421999581

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageParaksta izveide un validācijas servisa API

  Spraudņi / paplašinājumi

  LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

  • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
  • JavaScript API:
   • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
   • HASH parakstīšana ar viedkarti

  UI Button
  colorblueturquoise
  sizenewWindowlargetrue
  titleUzzināt vairākDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=19997532000255

  UI Button
  colorblueturquoise
  sizenewWindowlargetrue
  titleUzzināt vairākPiemēri
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/pages/viewpage.action?pageId=1999756

  Quick navigation

  When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

  SP/JavaScript+API+Examples

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  page

  Signature creation and validation service API's

  Pārlūka paplašinājumi/spraudņi