Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
UI Text Box

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

UI Text Box

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

 • eID karte
 • eParaksts karte
 • eParaksts mobile
UI Text Box

Vizuālie materiāli

Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999837
UI Button
colorblueturquoise
sizenewWindowlargetrue
titleUzzināt vairākLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=19997422000041

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

 • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
 • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
 • koplietošana
 • laika zīmogu arhivēšana
 • elektroniskā zīmoga izveide

UI Button
colorblueturquoise
sizenewWindowlargetrue
titleUzzināt vairākDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=19997531999581

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageParaksta izveide un validācijas servisa API

Spraudņi / paplašinājumi

LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

 • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
 • JavaScript API:
  • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
  • HASH parakstīšana ar viedkarti

UI Button
colorblueturquoise
sizenewWindowlargetrue
titleUzzināt vairākDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999756

Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

2000255

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titlePiemēri
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
page

Signature creation and validation service API's

Pārlūka paplašinājumi/spraudņi