Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
UI Text Box

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

UI Button
color

blue

turquoise

size

newWindow

large

true
title

Uzzināt vairāk

Dokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

1999742

1999837
ui-

text-box

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot sekojošus identitātes apliecināšanas rīkiem:

 • eID karte
 • eParaksts karte
 • eParaksts mobile

  button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleLietošana
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

  Paraksta API platforma (Sign API)

  Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

  UI Button
  color

  blue

  turquoise

  size

  newWindow

  large

  true
  title

  Uzzināt vairāk

  Dokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

  1999753 UI Text Box

  Vizuālie materiāli

  Apraksta teksts

  1999581

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageParaksta izveide un validācijas servisa API

  Spraudņi / paplašinājumi

  LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

  • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
  • JavaScript API:
   • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
   • HASH parakstīšana ar viedkarti

  UI Button
  color

  blue

  turquoise

  size

  newWindow

  large

  true
  title

  Uzzināt vairāk

  Dokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

  1999756

  Quick navigation

  When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

  2000255

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titlePiemēri
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  page

  Signature creation and validation service API's

  Pārlūka paplašinājumi/spraudņi