Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
UI Text Box

Parakstīšanas platforma

Apraksta teksts

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

UI Button
color

blue

turquoise

size

newWindow

large

true
title

Uzzināt vairāk

Dokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

1999742 UI Text Box

Identitātes platforma

Apraksta teksts

1999837
UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageElektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

 • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
 • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
 • koplietošana
 • laika zīmogu arhivēšana
 • elektroniskā zīmoga izveide

UI Button
color

blue

turquoise

size

newWindow

large

true
title

Uzzināt vairāk

Dokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

1999753 UI Text Box

Vizuālie materiāli

Apraksta teksts

1999581

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageParaksta izveide un validācijas servisa API

Spraudņi / paplašinājumi

LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

 • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
 • JavaScript API:
  • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
  • HASH parakstīšana ar viedkarti

UI Button
color

blue

turquoise

size

newWindow

large

true
title

Uzzināt vairāk

Dokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=

1999756

Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

2000255

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titlePiemēri
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
page

Signature creation and validation service API's

Pārlūka paplašinājumi/spraudņi