Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main workflows:

 • electronic identification of users (e-Identity)
 • provides remote signing part of eParaksts Mobile
 • provides access tokens for accessing Sign API platform

Sign API platform

Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping
 • Electronic seal creation


UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleIntegration platform API
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Integration+platform#

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleSign API documentation
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Sign+API+service

UI Text Box

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

UI Text Box

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

 • eID karte
 • eParaksts karte
 • eParaksts mobile
UI Text Box

Vizuālie materiāli

Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999742

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999753

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999756

Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

Quick navigation


Children Display
alltrue
pageIntegration platform

Quick navigation

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API's