Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main workflows:

 • electronic identification of users (e-Identity)
 • provides remote signing part of eParaksts Mobile
 • provides access tokens for accessing Sign API platform

Sign API platform

Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stampingUI Text Box

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

UI Text Box

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

 • eID karte
 • eParaksts karte
 • eParaksts mobile
UI Text Box

Vizuālie materiāli


Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999742

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999753

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999756Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API's