Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


UI Text Box

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

UI Text Box

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot:

  • eID karte
  • eParaksts karte
  • eParaksts mobile
UI Text Box

Vizuālie materiāli


Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999742

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999753

UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999756Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API's