Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-Identitāte)  
 • attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuvi marķieriem piekļuvei Sign API platformai

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Integration+platform#pages/viewpage.action?pageId=1999837
UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageGuidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform)

Paraksta API platforma (Sign API)

Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

 • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
 • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
 • koplietošana
 • laika zīmogu arhivēšana
 • elektroniskā zīmoga izveide

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Sign+API+servicepages/viewpage.action?pageId=1999581

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API's

Spraudņi / paplašinājumi

LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

 • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
 • JavaScript API:
  • Sertifikātu saņemšana no viedkartes
  • HASH parakstīšana ar viedkarti

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000255

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titlePiemēri
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageBrowser extension/plugin