Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main services:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

  • elektroniska lietotāju identifikācija (e-IdentityIdentitāte)  
  • provides remote signing part of eParaksts Mobile 
  • provides access tokens for accessing Sign API platform attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
  • sniedz piekļuvi marķieriem piekļuvei Sign API platformai

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDocumentationDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Integration+platform#
UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleUse CaseLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

Quick navigation

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageGuidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform)

Paraksta API platforma (Sign API

platform

)

Sign API platform provides:

  • electronic document signing (bach and single)
  • validation of electronicly signed documents
  • sharing
  • Archive time stamping
  • Electronic seal creation

    Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

    • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
    • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
    • koplietošana
    • laika zīmogu arhivēšana
    • elektroniskā zīmoga izveide

    UI Button
    colorturquoise
    newWindowtrue
    titleDocumentationDokumentācija
    urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Sign+API+service

    Quick navigation

    Ātrā navigācija

    Children Display
    alltrue
    pageSignature creation and validation service API's

    Plugins

    Spraudņi /

    Extensions

    paplašinājumi

    LVRTC provided browser plugins/extensions provides:

    Client side browser plugins/extensions

    nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

    • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
    • JavaScript API:
      • Receiving certificates from smart card
      • HASH signing with smart cardSertifikātu saņemšana no viedkartes
      • HASH parakstīšana ar viedkarti

    UI Button
    colorturquoise
    newWindowtrue
    titleDocumentationDokumentācija
    urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000255

    UI Button
    colorturquoise
    newWindowtrue
    titleExamplesPiemēri
    urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

    Quick navigation

    Ātrā navigācija

    Children Display
    alltrue
    pageBrowser extension/plugin