Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


UI Text Box

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī - API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.
UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999742UI Text Box

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot sekojošus identitātes apliecināšanas rīkiem:

  • eID karte
  • eParaksts karte
  • eParaksts mobile


UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999753UI Text Box

Vizuālie materiāli


Šajā sadaļā ir aktuālie vizuālie materiāli, kurus izmantot integrācijas pakalpojumu risinājumu noformēšanā.UI Button
colorblue
sizelarge
titleUzzināt vairāk
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=1999756


Quick navigation

When you create new pages in this space, they'll appear here automatically.

Children Display
alltrue
pageSignature creation and validation service API's