Sign API izsaukumu piemēri Postman kolekciju veidā


Rest API pieprasījumu Postman kolekcijas* iespējams lejupielādēt šeit.

Pamācībā kā importēt kolekcijas un vidi pieejama šeit.


*Obligāti jāimportē gan .postman_collection, gan .postman_environment fails. Kā arī jāizmaina "PUBLIC SignAPI PREP" vides mainīgie uz klientam piešķirtajiem "client_id", "client_password" un "redirect_uri".

  • No labels